SvD ”Varför dras alla adopterade över en kam”
Skrivet av Johan Högberg   
2006-08-08

Svenska Dagbladet har en artikel där några adopterade skriver om sina erfarenheter. 

”Varför dras alla adopterade över en kam”

 Läs artiklen här.